"Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại"

TIN TIÊU ĐIỂM

Danh Bạ Điện thoại


Danh bạ

Học viện Chính trị


Định hướng vấn đề ôn thi cao học năm 2017

Thứ tư, 28/12/2016 - 07:44 sáng GMT

Các chuyên ngành: Không chuyên Triết, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Giáo dục học, Hồ Chí Minh học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng CSVN, Quản lý giáo dục, Tâm lý học, Triết học, XDĐ và CQNN

Tải về toàn văn nội dung file đính kèm dưới đây


Nguồn: Phòng Sau đại học - Học viện Chính trị