"Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại"

TIN TIÊU ĐIỂM

Danh Bạ Điện thoại


Danh bạ

Học viện Chính trị


Thông báo: V/v chấp chứng chỉ học bổ sung kiến thức chuyên ngành cho thí sinh dự thi cao học năm 2016

Thứ tư, 11/05/2016 - 07:41 sáng GMT

Tải về toàn văn nội dung file đính kèm dưới đây


Nguồn: Phòng Sau đại học - Học viện Chính trị