"Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại"

TIN TIÊU ĐIỂM

Danh Bạ Điện thoại


Danh bạ

Học viện Chính trị


Thông báo: V/v cung cấp tài liệu cho học viên đào tạo sau đại học của Học viện Chính trị

Thứ ba, 17/05/2016 - 07:31 sáng GMT

Tải về toàn văn nội dung file đính kèm dưới đây


Nguồn: Phòng Thông tin KHQS - Học viện Chính trị