"Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại"

TIN TIÊU ĐIỂM

Danh Bạ Điện thoại


Danh bạ

Học viện Chính trị


THÔNG BÁO: V/v phát hành giấy báo, thẻ dự thi CH; thẻ dự thi xét tuyển NCS cho thí sinh dự tuyển sau đại học năm 2016 tại Học viện Chính trị

Thứ sáu, 29/04/2016 - 01:35 chiều GMT

Tải về toàn văn nội dung tài liệu đính kèm dưới đây


Nguồn: Phòng Sau đại học - Học viện Chính trị