"Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại"

TIN TIÊU ĐIỂM

Danh Bạ Điện thoại


Danh bạ

Học viện Chính trị


Các đơn vị quản lý Học viên

Thứ tư, 05/10/2011 - 07:58 sáng GMT

CÁC ĐƠN VỊ QUẢN LÝ HỌC VIÊN

 


1. Hệ Đào tạo cán bộ chính trị trung, sư đoàn

Ngày thành lâp: 8-1981

Chức năng, nhiệm vụ: quản lý, giáo dục, rèn luyện học viên đào tạo cán bộ chính trị cấp chiến thuật - chiến dịch Binh chủng Hợp thành.

 

2. Hệ Đào tạo Giáo viên Khoa học xã hội nhân văn quân sự

Ngày thành lập: 15-6-1956

Ngày truyền thống: 15-06-1956

- Chức năng, nhiệm vụ:

+ Quản lý đối tượng học viên đào tạo giáo viên Khoa học xã hội nhân văn quân sự và đối tượng học viên đào tạo báo chí cho quân đội.

+ Tổ chức quản lý, giáo dục, rèn luyện học viên với 8 chuyên nghành: Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tâm lý học quân sự, giáo dục học quân sự, Công tác Đảng công tác Chính trị, Tư tưởng Hồ Chí Minh và báo chí Quân đội.

+ Tổ chức cho cán bộ học viên tham gia NCKH, trực tiếp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, bồi dưỡng phẩm chất nhân cách nhà giáo, Nhà báo Quân đội.

+Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị toàn diện, môi trường văn hóa sư pham, tổ chức tốt đời sống vật chất tinh thần bộ đội.

 

3. Hệ Bồi dưỡng lý luận chính trị trung cao cấp

Ngày thành lập: 23-12-1976

Chức năng, nhiệm vụ:

- Quản lý, giáo dục, rèn luyện học viên đào tạo, bồi dưỡng từ cấp phân đội đến cấp cấp trung sư đoàn.

- Tổ chức học viên tham gia nghiên cứu khoa học.

- Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh.

- Từ 1994 đến nay, Hệ quản lý, giáo dục, rèn luyện học viên hoàn thiện đại học (học viên là cán bộ chính trị cấp trung đoàn, sư đoàn); từ năm 1999 được giao thêm nhiệm vụ quản lý, giáo dục rèn luyện học viên hoàn thiện đại học cấp phân đội.

 

4. Hệ Quốc tế

Ngày thành lập: 22-9-1976

Ngày truyền thống: 22-9-1976

- Chức năng, nhiệm vụ:

Hệ Quốc tế là hệ đào tạo bồi dưỡng cán bộ chính trị, giảng viên, cán bộ nghiên cứu các chuyên nghành Khoa học xã hội nhân văn quân sự cho Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia. Ngoài nhiệm vụ trên hệ được giao các nhiệm vụ chính trị khác như:

+ Quản lý về mặt hành chính - quân sự, bảo đảm ăn, ở, chăm lo sức khỏe, đảm bảo cơ sở vật chất huấn luyện.

+ Quản lý kết quả học tập các đối tượng học viên các lớp tập huấn cán bộ giáo viên Lào

+ Bồi dưỡng cán bộ cao cấp Quân đội Hoàng gia Campuchia, cùng các nhiệm vụ mới trọng tâm và đột xuất khác.

 

5. Hệ Đào tạo cán bộ chính trị trung sư đoàn quân chủng, bộ đội biên phòng

Ngày thành lập: 20-7-1982

Ngày truyền thống: 20-7-1982

Chức năng, nhiệm vụ:

+ Là hệ quản lý học viên đào tạo chính ủy trung sư đoàn quân chủng (Phòng không - Không quân - Hải quân), bộ đội biên phòng, cảnh sát biển. Ngoài nhiệm vụ quản lý, chỉ huy, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học và rèn luyện người học đạt kết quả cao nhất trong học tập, rèn luyện. Ngoài ra hệ còn có nhiệm vụ giúp đỡ người học tập bài thực hành tay nghề công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ.

 

6. Hệ Đào tạo Sau Đại học

Ngày thành lập: 11-9-1993

Ngày truyền thống: 11-9-1993

- Chức năng, nhiệm vụ:

+Quản lý, giáo dục, rèn luyện học viên học tập, nghiên cứu để trở thành các thạc sĩ, tiến sĩ Khoa học xã hội nhân văn.

+ Xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh

+ Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện

+ Tham gia xây dựng địa phương trên địa bàn đóng quân vững mạnh.

 

7. Hệ Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng - công tác chính trị và giáo dục quốc phòng - an ninh

Ngày thành lập:

Ngày truyền thống:

- Chức năng nhiệm vụ

- Quản lý, phục vụ các khóa bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 2  mở tại Học viện Chính trị. (Đối tượng 2 thuộc các Bộ, Ban, Nghành Trung ương)