"Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại"

TIN TIÊU ĐIỂM

Danh Bạ Điện thoại


Danh bạ

Học viện Chính trị


Hệ 2 tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học của học viên năm học 2016 - 2017

Thứ tư, 17/05/2017 - 03:25 chiều GMT

Nhằm tổng kết đánh giá kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học của học viên năm học 2016 - 2017, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động nghiên cứu khoa học của học viên năm học 2017 - 2018, chiều ngày 05/5/2017, Hệ 2 đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học của học viên năm học 2016 - 2017.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Quang Phát - Phó Chính ủy Học viện, cùng đại biểu các Phòng KHQS, Phòng Đào tạo, các khoa chuyên ngành trong Học viện và đông đủ cán bộ, học viên Hệ 2.

Hội nghị đã nghe đồng chí Đại tá Đặng Văn Ngọc - Hệ trưởng đọc báo tổng kết kết quả hoạt động nghiên cứu khoa học của học viên năm học 2016 - 2017, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ hoạt động nghiên cứu khoa học của học viên năm học 2017 - 2018 và trao phần thưởng cho các cá nhân có thành tích tiêu biểu trong nghiên cứu khoa học năm học 2016 - 2017.

Năm học 2016 - 2017 với sự nỗ lực cố gắng của cán bộ, học viên trong toàn đơn vị, Hệ đã thu được nhiều kết quả đáng tự hào trong công tác nghiên cứu khoa học. Kết thúc năm học toàn Hệ có 18 đề tài, 03 chuyên đề và 192 tham luận khoa học của học viên. Hội đồng khoa học của Hệ đã họp, đánh giá, nhận xét và lựa chọn 13 đề tài, 02 chuyên đề gửi đi thi cấp Học viện. Bên cạnh hoạt động nghiên cứu đề tài, chuyên đề, tham luận cán bộ, học viên đơn vị còn tích cực tham gia viết tin bài tuyên truyền, đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Kết quả đến cuối tháng 4 toàn Hệ đã viết và đưa lên trang blog của Hệ 400 bài tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng và các bài đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Bên cạnh những kết quả đạt được, trong năm qua đơn vị cũng còn những hạn chế, tồn tại cần tiếp tục thực hiện trong năm học 2017 - 2018 và những năm tiếp theo.    

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Quang Phát - Phó Chính ủy Học viện đã biểu dương những kết quả to lớn mà cán bộ, học viên Hệ 2 đã làm được trong năm học vừa qua, đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm mà cán bộ, học viên Hệ 2 cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Trong những năm gần đây hoạt động nghiên cứu khoa học của học viên Hệ 2 luôn được quan tâm và chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, thu được những kết quả đáng tự hào, nhiều năm liền Hệ luôn được Thủ trưởng Học viện tặng giấy khen, Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu khoa học. Có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thủ trưởng Học viện, sự giúp đỡ nhiệt tình của các Phòng, Ban, các khoa giáo viên trong toàn Học viện và đặc biệt là sự nhận thức đúng đắn của toàn thể cán bộ, học viên trong toàn đơn vị, coi đây là nhiệm vụ trung tâm, nhân tố quan trọng trong mục tiêu, yêu cầu đào tạo ra những người giảng viên, cán bộ nghiên cứu khoa học xã hội nhân văn cho toàn quân. Với nhận thức đúng đắn về vị trí ý nghĩa tầm quan trọng của công tác nghiên cứu khoa học nên  toàn thể cán bộ, học viên luôn nỗ lực, quyết tâm, khắc phục khó khăn vươn lên hoàn thành nhiệm vụ. Tin tưởng rằng với kết quả đạt được trong thời gian qua, cán bộ, học viên Hệ 2 sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt hơn hoạt động nghiên cứu khoa học trong thời gian tới.

Một số hình ảnh của Hội nghị

Tác giả: Thượng úy Lê Hữu Tuyên
Nguồn: Hệ 2 - Học viện Chính trị