"Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại"

TIN TIÊU ĐIỂM

Danh Bạ Điện thoại


Danh bạ

Học viện Chính trị


Học viện Chính trị tổ chức gặp mặt, tôn vinh điển hình tiên tiến 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"

Thứ sáu, 28/04/2017 - 07:26 sáng GMT

Ngày 26/4/2017, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Học viện Chính trị đã tổ chức Hội nghị gặp mặt, tôn vinh điển hình tiên tiến 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

Dự buổi gặp mặt có đồng chí Trung tướng Trần Đức Nhân - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện, các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; đồng chí Đại tá Nguyễn Túy - Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, 81 cá nhân điển hình tiên tiến và đại biểu cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ toàn Học viện.

Sau 3 năm thực hiện cuộc vận động đã trực tiếp góp phần nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt đẹp của cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ; xây dựng Đảng bộ học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng Học viện chính quy, tiên tiến, mẫu mực. Xây dựng tinh thần đoàn kết; xây dựng môi trường văn hóa trong sạch, lành mạnh; nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật trong Học viện. Góp phần phát huy truyền thống đoàn kết quân - dân, chăm lo xây dựng cơ sở địa phương trên địa bàn đóng quân vững mạnh; thực hiện tốt quân với dân một ý chí. Qua đó động viên, cổ vũ cán bộ, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện khắc phục khó khăn, mưu trí, sáng tạo phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Cuộc vận động tại Hội nghị, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Tháp - Chủ nhiệm Chính trị nhấn mạnh: Nhìn lại 3 năm triển khai thực hiện, Cuộc vận động đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện, cấp ủy, chỉ huy cơ quan đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ, đạt hiệu quả thiết thực. Cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Học viện tham gia tích cực, sôi nổi, rộng khắp, được cụ thể hóa trong các chương trình hành động, các mô hình, cách làm sáng tạo trên các lĩnh vực, các mặt công tác, làm cho việc học tập, làm theo Bác trở thành thường xuyên, có chiều sâu, gắn với quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 khóa XI, khóa XII của Đảng; đồng hành cùng các cuộc vận động lớn của đất nước và phong trào thi đua Quyết thắng; trở thành động lực to lớn cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn Học viện vượt lên khó khăn, thử thách, tận tâm, tận lực cống hiến tài năng, sức sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Học viện. Liên tục trong 3 năm qua Học viện được tặng Cờ thi đua của Chính phủ và Bộ Quốc phòng, năm 2016 Học viện được tặng Huân chương Quân công hạng Nhất.

Tại Hội nghị gặp mặt, tôn vinh, Thủ trưởng Học viện đã biểu dương và chúc mừng thành tích, đồng thời tặng Bằng khen cho 39 đồng chí, tặng Giấy khen cho 42 đồng chí là những cá nhân điển hình tiên tiến trong 3 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", đồng thời đánh giá cao vai trò của các cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị Học viện đã chủ động, tích cực tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Cuộc vận động chặt chẽ, nghiêm túc, tự giác, đồng bộ, thiết thực và hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc để Đảng bộ và toàn Học viện tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động đạt được nhiều kết quả tốt hơn nữa trong thời gian tới.

Một số hình ảnh buổi gặp mặt

Tác giả: Hoàng Anh Tuấn
Nguồn: Phòng Chính trị - Học viện Chính trị