"Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại"

TIN TIÊU ĐIỂM

Danh Bạ Điện thoại


Danh bạ

Học viện Chính trị


Học viện Chính trị tổ chức Thông tin khoa học chuyên đề: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ năm, 02/03/2017 - 02:45 chiều GMT

Ngày 01 tháng 3 năm 2017, Học viện Chính trị tổ chức buổi Thông tin khoa học chuyên đề với nội dung: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do đồng chí GS,TS. Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày.

Tới dự buổi Thông tin khoa học chuyên đề có các đồng chí: Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Văn Bạo - Giám đốc Học viện; Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Văn Thế - Phó Giám đốc Học viện; Thiếu tướng, PGS.TS Nguyễn Quang phát - Phó Chính ủy Học viện; Thiếu tướng, TS. Vũ Công Toàn - Phó Chính ủy Học viện; Thiếu tướng Phạm Đức Lâm - Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí là Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc Học viện; đông đủ cán bộ, giảng viên toàn Học viện và Học viên đào tạo sau đại học.

Buổi thông tin khoa học đã cung cấp cho cán bộ, giảng viên, học viên nhiều nội dung sâu sắc, có ý nghĩa to lớn đối với việchọc tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, góp phần bổ sung kiến thức, tư liệu phục vụ nhiệm vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận ở Học viện Chính trị hiện nay.

Một số hình ảnh của buổi Thông tin Khoa học

Tác giả: Thượng tá Lê Danh Tuệ
Nguồn: Phòng Thông tin KHQS - Học viện Chính trị