"Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại"

TIN TIÊU ĐIỂM

Danh Bạ Điện thoại


Danh bạ

Học viện Chính trị


Học viện Chính trị tổ chức Thông tin khoa học chuyên đề: Một số vấn đề về công tác tư tưởng, văn hóa ở nước ta hiện nay.

Thứ năm, 18/05/2017 - 08:27 sáng GMT

Ngày 17 tháng 5 năm 2017, Học viện Chính trị tổ chức buổi Thông tin khoa học chuyên đề với nội dung: Một số vấn đề về công tác tư tưởng, văn hóa ở nước ta hiện nay do GS,TS. Đinh Xuân Dũng - Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương; nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng Lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương; nguyên Phó cục trưởng Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trình bày.

Tới dự buổi Thông tin khoa học chuyên đề có các đồng chí: Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Văn Bạo - Giám đốc Học viện; Thiếu tướng, PGS. TS Nguyễn Văn Thế - Phó Giám đốc Học viện; Thiếu tướng, TS. Vũ Công Toàn - Phó Chính ủy Học viện; Thiếu tướng Phạm Đức Lâm - Phó Giám đốc Học viện; các đồng chí là Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đầu mối trực thuộc Học viện; đông đủ cán bộ, giảng viên toàn Học viện.

Buổi thông tin khoa học đã cung cấp cho cán bộ, giảng viên nhiều nội dung sâu sắc, có ý nghĩa thiết thực phục vụ nhiệm vụ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận ở Học viện Chính trị hiện nay.

Một số hình ảnh tại buổi Thông tin khoa học chuyên đề

Tác giả: Lê Danh Tuệ
Nguồn: Phòng Thông tin Khoa học quân sự