"Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại"

TIN TIÊU ĐIỂM

Danh Bạ Điện thoại


Danh bạ

Học viện Chính trị


Hội thảo khoa học: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” - Tinh hoa văn hóa Việt Nam

Thứ năm, 01/06/2017 - 08:39 sáng GMT

Sáng ngày 31/5/2017, Học viện Chính trị tổ chức Hội thảo khoa học: “Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” - Tinh hoa văn hóa Việt Nam”.

Dự và chỉ đạo Hội thảo có đồng chí Thiếu tướng Lê Hiền Vân - Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị. Tham dự Hội thảo có đại biểu các cơ quan Bộ Quốc phòng; các đơn vị Quân khu 1, Quân khu 2, Quân khu 3, Quân đoàn 1, Quân đoàn 2 Quân chủng Phòng không - Không quân, Quân chủng Hải quân, Binh chủng Tăng - Thiết giáp, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh; một số học viện, nhà trường khu vực phía Bắc; Học viện Chính trị Công an nhân dân, Viện Lịch sử Đảng, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Viện Chính trị học, Học viện Chính trị khu vực I, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Đại học Quốc gia Hà Nội; phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài quân đội; các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và đại diện cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên các cơ quan, đơn vị trong toàn Học viện.

Có 67 bài tham luận gửi tới Hội thảo, trong đó có 07 bài tham luận được trình bày trực tiếp tại Hội trường. Các tham luận đã đề cập toàn diện, sâu sắc, khẳng định và làm rõ nội dung cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”; vừa thể hiện sự kế thừa lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin về xây dựng Đảng vừa là sự kết tinh những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc qua mấy ngàn năm lịch sử và được nâng lên tầm cao mới; từ khi ra đời đến nay, qua nhiều lần xuất bản tác phẩm đã đi vào đời sống chính trị của Đảng, của đất nước và của toàn xã hội.

Hội thảo Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” - Tinh hoa văn hóa Việt Nam đã thành công tốt đẹp, góp phần thiết thực kỷ niệm 70 năm Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” ra đời, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/BCT của Bộ Chính trị khóa XII, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Một số hình ảnh buổi Hội thảo:

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hương
Nguồn: Phòng Khoa học quân sự - Học viện Chính trị