"Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại"

TIN TIÊU ĐIỂM

Danh Bạ Điện thoại


Danh bạ

Học viện Chính trị


Liên hoan hát ru và hát dân ca của phụ nữ Học viện năm 2017

Thứ hai, 22/05/2017 - 01:49 chiều GMT

Thực hiện hướng dẫn của Ban Phụ nữ Quân đội về tổ chức Liên hoan hát ru, hát dân ca và âm nhạc cổ truyền trong phụ nữ Quân đội năm 2017.

Ngày 18/5/2017, Học viện Chính trị đã tổ chức khai mạc Liên hoan hát ru và hát dân ca của phụ nữ Học viện năm 2017, đồng chí Trung tướng Trần Đức Nhân - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện đã tới dự và động viên các đội; dự đêm khai mạc còn có các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện; đại biểu các cơ quan, đơn vị và các đội tham gia thi.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Tháp - Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm Chính trị Học viện nhấn mạnh: Liên hoan hát ru và hát dân ca là hoạt động có ý nghĩa góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá VIII về "Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 khoá XI về “Xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, đồng thời tuyên truyền, giáo dục cán bộ, hội viên tích cực tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ góp phần giữ gìn và phát huy có hiệu quả các làn điệu hát ru, hát dân ca, một nét văn hóa truyền thống quí báu của dân tộc.

Tham gia Liên hoan lần này có 13 đội đến từ các Hội phụ nữ cơ sở, thời gian diễn ra trong hai ngày 18 và 19 tháng 5 năm 2017.

Thông qua Liên hoan nhằm đánh giá thực chất phong trào Hát ru và hát dân ca trong hoạt động công tác Hội ở hội phụ nữ cơ sở; bồi dưỡng, phát hiện, nâng cao trình độ, khả năng biểu diễn của cán bộ, hội viên; tạo sân chơi, diễn đàn giao lưu văn hóa, học hỏi kinh nghiệm, góp phần đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tình cảm yêu mến gắn bó với Học viện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh về Liên hoan hát ru và hát dân ca

Tác giả: Hoàng Anh Tuấn
Nguồn: Phòng Chính trị - Học viện Chính trị