"Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại"

TIN TIÊU ĐIỂM

Danh Bạ Điện thoại


Danh bạ

Học viện Chính trị


Nghiệm thu đề tài khoa học cấp ngành Tổng cục Chính trị năm 2016

Thứ ba, 30/05/2017 - 07:20 sáng GMT

Thực hiện Quyết định số 501/QĐ-CT và Quyết định số 502/QĐ-CT ngày 29 tháng 3 năm 2017 của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị về việc thành lập Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu khoa học, ngày 20 tháng 5 năm 2017, tại Học viện Chính trị, Hội đồng Khoa học Tổng cục Chính trị đã tiến hành nghiệm thu 02 đề tài khoa học cấp ngành Tổng cục Chính trị năm 2016 do Học viện Chính trị chủ trì. Các đề tài khoa học gồm:

1. Đề tài: “Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của học viên đào tạo chính ủy hiện nay” do Đại tá, TS Nguyễn Thanh Bình làm Chủ nhiệm.

2. Đề tài: “Xây dựng đội ngũ giảng viên trẻ khoa học xã hội và nhân văn trong các nhà trường quân đội hiện nay” do Đại tá, PGS, TS Đặng Sỹ Lộc làm Chủ nhiệm.

Hội đồng nghiệm thu do Thiếu tướng, PGS, TS Phùng Văn Thiết - Phó Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Chính trị làm Chủ tịch. Hội đồng thống nhất đánh giá: Học viện Chính trị đã quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện theo đúng Quyết định số 2036/QĐ-CT ngày 28 tháng 9 năm 2015 của Tổng cục Chính trị về việc giao nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2016. Các ban đề tài đã tích cực chủ động nghiên cứu, khảo sát thực tiễn, hoàn thành đúng tiến độ. Các đề tài làm rõ được những vấn đề về lý luận, đánh giá thực trạng, xác định những yêu cầu và đề xuất những giải pháp cơ bản để thực hiện có hiệu quả những vấn đề đặt ra hiện nay. Hội đồng Khoa học đánh giá các đề tài đều đạt loại Xuất sắc và đề nghị Thủ trưởng Tổng cục Chính trị tặng Bằng khen cho các Chủ nhiệm đề tài.

Kết quả nghiên cứu của các đề tài góp phần cung cấp những luận cứ, tư liệu một cách hệ thống cho lãnh đạo, chỉ huy các học viện, nhà trường quân đội nói chung, Học viện Chính trị nói riêng trong đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng, phát huy đội ngũ giảng viên trẻ khoa học xã hội và nhân văn; nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của học viên đào tạo chính ủy hiện nay. Các sản phẩm nghiên cứu của đề tài là tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu, giảng dạy cho các đối tượng ở các nhà trường quân đội.

Một số hình ảnh buổi nghiệm thu đề tài:

Tác giả: Nguyễn Ngọc Hương
Nguồn: Phòng Khoa học quân sự - Học viện Chính trị