"Quân sự mà không có chính trị như cây không có gốc, vô dụng lại có hại"

TIN TIÊU ĐIỂM

Danh Bạ Điện thoại


Danh bạ

Học viện Chính trị


Trưng bày sách, công trình khoa học phục vụ Hội thảo khoa học: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” - Tinh hoa văn hóa Việt Nam.

Thứ năm, 01/06/2017 - 08:28 sáng GMT

Nhân dịp kỉ niệm 70 năm ngày ra đời tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (1947 - 2017), Học viện Chính trị tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” - Tinh hoa văn hóa Việt Nam.

Phòng Thông tin KHQS, Học viện Chính trị tổ chức trưng bày sách, tư liệu, công trình khoa học theo những nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng chỉnh đốn Đảng; Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ; Tư tưởng Hồ Chí Minh về rèn luyện đạo đức cách mạng; Học viện Chính trị với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh….

 Với trên 1000 cuốn sách, tư liệu, công trình khoa học được chọn lọc từ kho tài liệu của Thư viện Học viện, tiêu biểu như: Đường cách mệnh; Nâng cao đạo đức cách mạng quét sạch chủ nghĩa cá nhân; Sửa đổi lối làm việc; Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh… được trưng bày tại tầng 1- Hội trường A Học viện Chính trị.

Qua các tác phẩm trưng bày, giúp bạn đọc có nhận thức đầy đủ và sâu sắc hơn về công lao to lớn, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cách mạng Việt Nam, thấy rõ thiên tài về trí tuệ và phẩm chất đạo đức trong sáng, cao đẹp của vị lãnh tụ vĩ đại, đồng thời là một con người giản dị, khiêm tốn, gần gũi, thân thiết với mọi người. Đợt trưng bày còn góp phần tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, cổ vũ cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sỹ trong Học viện về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao

Một số hình ảnh về hoạt động trưng bày

Tác giả: Kiều Văn Hạnh
Nguồn: Phòng Thông tin Khoa học quân sự - Học viện Chính trị